Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Vilići” "Službeni list Crne Gore, broj 48/2013" od 14.10.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 2