Odluka o davanju prethodne saglasnosti za otuđenje imovinskih prava na nepokretnosti koja pripada Opštini Budva "Službeni list Crne Gore, broj 50/2013" od 30.10.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1