Rješenje o prestanku mandata v.d. sekretara Ministarstva javne uprave "Službeni list Crne Gore, broj 38/2017" od 20.06.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 1