Odluka o usklađivanju visine osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visine materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite "Službeni list Crne Gore, broj 38/2013" od 02.08.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 2