Odluka o obrazovanju Komisije za utvrđivanje predloga liste kandidata za članove odbora direktora i izvršnog direktora u društvu sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro" "Službeni list Crne Gore, broj 8/2021" od 26.01.2021.

Preuzimanje
    Stranica: / 1