Pravilnik o izmjenama Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za Budžet Crne Gore, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština "Službeni list Crne Gore, broj 2/2013" od 04.01.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 90