Pravilnik o čuvanju registraturskog materijala i arhivske građe i davanju podataka o arhivskoj građi Državnom arhivu Crne Gore "Službeni list Crne Gore, broj 23/1994" od 29.06.1994.

Preuzimanje
    Stranica: / 4