Odluka o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD Podgorica za period 01.08.2012. – 31.07.2015. godine "Službeni list Crne Gore, broj 35/2012" od 06.07.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 6