Zakon o potvrđivanju Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma TRIPS (Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine) "Službeni list Crne Gore, broj 6/2013" od 24.07.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 12