Odluka o donošenju Detaljnog prostornog plana za Termoelektranu Pljevlja "Službeni list Crne Gore, broj 38/2016" od 23.06.2016.

Preuzimanje
    Stranica: / 71