Pravila o načinu, postupku, kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju "Službeni list Crne Gore, broj 58/2013" od 20.12.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 9