Odluka o raskidu ugovora o koncesiji za eksploataciju riječnih nanosa (šljunak i pijesak), na lokaciji „Muljage” (uzvodno od lokacije Best Blok (Muljage), u dužini 200m, sa desne obale i korita vodotoka, Mz Donja Gorica), vodotok Morača, Glavni grad Podgorica "Službeni list Crne Gore, broj 52/2013" od 08.11.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 2