Pravilnik o načinu korišćenja i tehničkim zahtje­vi­ma uređaja za daljinski prenos podataka od poreske kase do servera Poreske uprave "Službeni list Crne Gore, broj 4/2013" od 18.01.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 11