Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (“Sl. list CG - Opštinski propisi”, br. 20/11) "Službeni list Crne Gore, broj 21/2012" od 10.07.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1