Rješenje o postavljenju v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za koordinaciju programa pomoći EU Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija "Službeni list Crne Gore, broj 5/2013" od 23.01.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1