Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za ustupanje nepokretnosti bez naknade "Službeni list Crne Gore, broj 45/2012" od 17.08.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1