Zakon o potvrdjivanju Medjunarodne konvencije za zastitu svih lica od prisilnog nestanka "Službeni list Crne Gore, broj 8/2011" od 01.07.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 43