Uputstvo o sadržaju zahtjeva za dugoročno zaduživanje opština, privrednih društava, ustanova i drugih pravnih lica čiji je osnivač opština "Službeni list Crne Gore, broj 11/2019" od 19.02.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 2