Pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima, uslovima za kategoriju i načinu kategorizacije objekata u kojima se pružaju usluge u seoskom domaćinstvu "Službeni list Crne Gore, broj 50/2013" od 30.10.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 20