Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Ukrajini, na nerezidentnoj osnovi "Službeni list Crne Gore, broj 15/2013" od 22.03.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 2