Uredba o kriterijumima i nacinu obracuna iznosa minimalne koncesione naknade za ustupanje prava na istrazivanje i eksploataciju mineralnih sirovina "Službeni list Crne Gore, broj 37/2011" od 29.07.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 5