Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije magistralnog puta M-2 Debeli Brijeg - Tivat - Budva, Km 885+500 - Km 901+500 "Službeni list Crne Gore, broj 78/2020" od 30.07.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 34