Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja "Službeni list Crne Gore, broj 45/2008" od 31.07.2008.

Preuzimanje
    Stranica: / 5