Uredba o izmjeni Uredbe o uslovima i načinu korišćenja stanova za službene potrebe u svojini Crne Gore "Službeni list Crne Gore, broj 19/2013" od 19.04.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 2