Pravilnik o kriterijumima za opste karakteristike, odgovarajuci kvalitet i kolicinu, nacinu etiketiranja, pakovanju i razvrstavanju reproduktivnog materijala u kategorije u prometu, kao i izuzecima pri stavljanju u promet malih kolicina sjemena "Službeni list Crne Gore, broj 46/2010" od 06.08.2010.

Dokument nije pronadjen.