Odluka o dodjeli koncesije za koriscenje dijela voda sa izvorista »Jasen«, Opstina Bar, za potrebe flasiranja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe "Službeni list Crne Gore, broj 25/2011" od 20.05.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 2