Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema Crnogorskom elektroprenosnom sistemu ad Podgorica, broj 11/163-30 od 02.03.2011. godine "Službeni list Crne Gore, broj 61/2011" od 23.12.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 2