Pravilnik o blizim uslovima i nacinu pod kojima se vrsi pasa, brst i kresanje grana, odnosno lisnika, progon stoke na pasu i pojila i obiljezavanje suma u kojima je zabranjena pasa "Službeni list Crne Gore, broj 26/2001" od 23.05.2001.

Preuzimanje
    Stranica: / 2