Zajednički sporazum o Tarifi naknada za korišćenje muzičkih djela sa repertoara PAM CG po osnovu emitovanja na radio i televizijskim stanicama "Službeni list Crne Gore, broj 45/2012" od 17.08.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 5