Rješenje o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar „Tehnopolis" – Nikšić "Službeni list Crne Gore, broj 58/2019" od 18.10.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1