Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Kuside", Opština Nikšić "Službeni list Crne Gore, broj 54/2017" od 24.08.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 1