Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o grupama poslova, kriterijumima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju, nomenklaturi poslova i okvirnom broju izvršilaca u organima državne uprave "Službeni list Crne Gore, broj 17/2012" od 27.03.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 2