Rjesenje o imenovanju clana Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad za Opstinu Plav "Službeni list Crne Gore, broj 72/2009" od 30.10.2009.

Preuzimanje
    Stranica: / 1