Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Bijelo Polje radi ostvarenja javnog interesa - izgradnje glavnog kolektora za prečišćavanje otpadnih voda u Bijelom Polju "Službeni list Crne Gore, broj 29/2017" od 05.05.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 2