Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju dalekovoda 20 KV i 110 KV za potrebe privremenog napajanja električnom energijom gradilišta Autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac – Mataševo "Službeni list Crne Gore, broj 47/2015" od 18.08.2015.

Preuzimanje
    Stranica: / 26