Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za strateško planiranje, međunarodnu saradnju i IPA fondove u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija "Službeni list Crne Gore, broj 42/2022" od 18.04.2022.

Preuzimanje
    Stranica: / 1