Zakon o zastiti od nasilja u porodici "Službeni list Crne Gore, broj 46/2010" od 06.08.2010.

Dokument nije pronadjen.