Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke "Službeni list Crne Gore, broj 33/2019" od 14.06.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1