Rjesenje o imenovanju predstavnika Vlade Crne Gore u Odboru za utvrdjivanje reprezentativnosti na nivou Crne Gore i na granskom nivou "Službeni list Crne Gore, broj 41/2010" od 23.07.2010.

Preuzimanje
    Stranica: / 1