Naredba o dopuni Naredbe o ribolovnim zabranima, ogranicenjima i mjerama za zastitu ribljeg fonda "Službeni list Crne Gore, broj 31/2001" od 19.06.2001.

Preuzimanje
    Stranica: / 2