Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geoloska istrazivanja i eksploataciju pojave nemetalicne mineralne sirovine arhitektonsko-gradjevinskog(ukrasnog)kamena ,,Brankov krs" "Službeni list Crne Gore, broj 35/2010" od 25.06.2010.

Dokument nije pronadjen.