Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju "Slobodne zone Novi duvanski kombinat" Podgorica "Službeni list Crne Gore, broj 61/2017" od 30.09.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 1