Rjesenje o izdavanju licence za rad naucnoistrazivackoj ustanovi Fakultetu politickih nauka, organizacionoj jedinici Univerziteta Crne Gore "Službeni list Crne Gore, broj 23/2011" od 06.05.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 1