Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o ribolovnim zabranima, ograničenjima i mjerama za zaštitu ribljeg fonda "Službeni list Crne Gore, broj 12/1997" od 15.04.1997.

Preuzimanje
    Stranica: / 1