Uredba o nacinu obracuna posebne naknade na investicije za izgradnju objekata na teritoriji opstina Crnogorskog primorja "Službeni list Crne Gore, broj 27/2011" od 01.06.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 2