Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava "Službeni list Crne Gore, broj 7/2020" od 06.02.2020.

Preuzimanje
    Stranica: / 1