Službeni list Crne Gore, broj 81/2010 od 31.12.2010.