Službeni list Crne Gore, broj 38/2010 od 16.07.2010.