Službeni list Crne Gore, broj 82/2008 od 31.12.2008.