Službeni list Crne Gore, broj 68/2008 od 12.11.2008.